Blog of Ongamemini.Info

Nhấn vào đây để tải về

Manifest-Version: 1.0
MIDlet-Vendor: Avatar 191
MIDlet-Version: 1.9.1
MicroEdition-Configuration: CLDC-1.0
MIDlet-1: AvatarTreoFarm191,/icon.png,Nothing.main.GameMidlet
Z-Certificate: WkFBc0d6ZWd1RGlPanJuamtYZ29lRmJpdEdzR1ZJ,G3pwi7OVmDP9vv
LyGymQAQ==,AAAAArbw0K7nV/vf,AAAABCHCKhU5SBoZ,AAAABgX1yal/ab6j,AAAAAbv
58q7ibb1q,AAAAA8eyNi1xjmLk,AAAAZIILR1tHlTGC7K58i9r9q5E9Q/LQ55oGNjPCGS
znTMdAE/4DS2rDmn2IugxxEB4ZBKNo/wKgNRejL5EPFKp4ueXPnAvKz5Ky+8mvN6Xo9YP
1U3M1m29LYmKnLrKcDecIrlphZi/APUh8,AAAACNo6lo3uU4a9,AAAADdbgJl6XkpYW+/
2JZHdgsWY=,AAAAB/NCfL56Qr8E,AAAABl1mxS89qbQw
MIDlet-Name: AvatarTreoFarm191
MicroEdition-Profile: MIDP-2.0

 

 

– Treo nick không dấu hiệu không, hành động, cử chỉ, khó phát hiện, khó khóa nick
– Mod đồng hồ cạnh Menu để tiện, không cần vào menu xem giờ như trước nữa
– Nothing mod thêm thể cho phép treo nick trong nông trại
– Vừa treo vừa tưới nước, tất nhiên là không ai có thể vào farm của bạn để ăn trộm rồi
– Khi treo trong farm, bạn có thể yên tâm rằng sẽ không mất kết nối như các phiên bản trước nữa
– Tính năng Hiện/Ẩn nội dung chát của người khác. Cái này áp dụng cho khu học tiếng anh dễ bị spam, hoặc khu clan bị người khác dùng auto chat quấy rối. Bạn có thể dùng tính năng này để giữ không gian yên tĩnh :D

nãy h tesk không thấy bị khóa treo nick ok 

Nhấn vào đây để tải về

Avatar 191 Treo Nick Nông Trại - Cấm chát (mới nhất hiện nay by nothing)
Avatar 191 Treo Nick Nông Trại - Cấm chát (mới nhất hiện nay by nothing)

Avatar 191 Treo Nick Nông Trại - Cấm chát (mới nhất hiện nay by nothing)

Avatar 191 Treo Nick Nông Trại - Cấm chát (mới nhất hiện nay by nothing)

Nhấn vào đây để tải về

Advertisements

Mây thẻ

%d bloggers like this: