Blog of Ongamemini.Info

Nhấn vào đây để tải về

Giới thiệu:

Avatar Auto chạy trên nền Avatar Premium 1.4 được mình mod lại và thêm một số chức năng

Chức năng:

Auto Farm:
+ Trồng cây
+ Làm đất
+ Tưới nước
+ Gieo hat
+ Bón phân
+ Diệt sâu, cỏ
+ Thu hoạch
+ Tiêm thuốc cho vật nuôi
+ Bán vật nuôi
+ Mod cửa hàng trong menu
…………..
Menu:
+ VIP:
– Auto Fish ( không auto được, chỉ mod cauca, banca)
– Auto Chat ( có thể bị vô tù )
– Thỉnh thầy
– Đến nhà
– ATM
– Thức ăn ( trong nông trại có thể mua miễn phí )
– Thức ăn cho vật nuôi
+ NPC
+ Mở bản đồ
+ Đăng xuất
+ Tiện ích:
– Xem giờ
– Hack lượng ( ảo thôi )
– Hack Xu nông trại ( củng ảo lun nhé )
– Gọi điện thoại
– Rút tiền nhanh

Nhấn vào đây để tải về

Advertisements

Mây thẻ

%d bloggers like this: