Blog of Ongamemini.Info

Hiện tượng

Trong giờ học vật lý cô giáo hỏi học sinh :

– cô: các em cho cô biết hiện tuợng gì xảy ra khi cô ném cuc đá xuông hồ? (ý nói hiện tượng sóng)

– Tèo nhanh nhảu: thưa cô cục đá sẽ…lặn ạ!

– cô: ><

Advertisements

Mây thẻ

%d bloggers like this: