Blog of Ongamemini.Info

Chồng ở nhà bần thần nửa muốn đi nửa không vì bạn bè rủ đi nhậu nhưng không có tiền, chợt điện thoại có tin nhắn: “den hai trieu”.

Cô vợ đa nghi liền cầm lấy điện thoại đọc và nói:

– Để ý nãy giờ biết ngay là có chuyện. Anh léng phéng với ai mà để người ta bắt đền hai triệu?

Hóa ra là cuộc hẹn đến quán nhậu đường Hải Triều ở quận 1.

Advertisements

Mây thẻ

%d bloggers like this: