Blog of Ongamemini.Info

Mùa mưa bão, chủ tịch xã lên huyện họp. Đang họp nhận được tin nhắn “Ve gap vo de”.

Ông cứ tưởng vỡ đê nên vội bỏ dở cả cuộc họp lẫn bữa liên hoan ê chề rượu thịt. Về nhà mới biết là vợ đẻ nên nổi quạu: “Đẻ với đái, mất toi cả bữa rượu”.

Advertisements

Mây thẻ

%d bloggers like this: