Blog of Ongamemini.Info

Hai anh bạn cùng công tác ở xa, một hôm có anh bạn được về phép, anh kia mới nhờ gửi quà về cho vợ.

Khi anh bạn ghé đưa quà do đồng nghiệp nhờ chuyển, chị vợ thấy thế mời anh ta trà nước và đãi ăn, sau đó không quên cảm ơn.

Thấy vợ đồng nghiệp đối xử tốt, anh ta bèn nhắn tin cho đồng nghiệp: “Tao gap vo may roi, cong nhan vo may dam dang that!”.

Anh kia nhận được tin nhắn tức giận bỏ hết công việc về quê ngay để định hỏi tội vợ vì cái tội “dâm đãng” chứ không ngờ người bạn khen vợ mình “đảm đang”.

Advertisements

Mây thẻ

%d bloggers like this: