Blog of Ongamemini.Info

Ăn cắp nhạc gọi là đạo nhạc, ăn cắp ý tưởng gọi là đạo ý tưởng, ăn cắp thơ gọi là đạo thơ… Còn ăn cắp răng thì gọi là… đạo hàm.

 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
 • Không thể nhịn cười Đôrêmon
Advertisements

Mây thẻ

%d bloggers like this: