Blog of Ongamemini.Info

Chỉ bằng góc chụp ảnh khác biệt, cộng với sự tình cờ thú vị, bạn có thể sáng tạo ra những bức ảnh… nhớ đời.   

Những bức ảnh ảo vô đối

Đá cho một cái bây giờ

Những bức ảnh ảo vô đối

Chú hề

Những bức ảnh ảo vô đối

Tưới hoa hay tưới đầu óc

Những bức ảnh ảo vô đối

Động cơ phản lực

Những bức ảnh ảo vô đối

  Say quá!

Những bức ảnh ảo vô đối

  Xe ủi người

Những bức ảnh ảo vô đối

  Lon phun nước

Những bức ảnh ảo vô đối

  Thổi kèn ra mây

Những bức ảnh ảo vô đối

  Mèo điện

Những bức ảnh ảo vô đối

  Muốn ấn cho tẹt mũi không?

Những bức ảnh ảo vô đối

  Vô đối

Những bức ảnh ảo vô đối

  Người một nơi, chân một nẻo

Những bức ảnh ảo vô đối

Advertisements

Mây thẻ

%d bloggers like this: