Blog of Ongamemini.Info

Ai từng là nạn nhân của những hình phạt này, chắc chắn họ không thể quên.   

Những hình phạt cười ra nước mắt

  Treo người lên cây bằng băng dính.

Những hình phạt cười ra nước mắt

  Tự tố cáo mình ở nơi công cộng.

Những hình phạt cười ra nước mắt

  Làm biến dạng khuôn mặt bằng một sợi dây cao su.

Những hình phạt cười ra nước mắt

  Nếu cắt thật thì có lẽ không ai dám phạm sai lầm.

Những hình phạt cười ra nước mắt

  Chạy xe máy chèn qua tay là một trong những hình phạt rất đau đớn.

Những hình phạt cười ra nước mắt

  Cởi đồ lót, một hình phạt thật đáng sợ.

Những hình phạt cười ra nước mắt

Advertisements

Mây thẻ

%d bloggers like this: