Blog of Ongamemini.Info

02/ Hoa mắt và ảo ảnh…một test khác để chứng tỏ rằng con mắt và bộ não con người chưa hoàn hảo 03/ Có ai thấy mấy đường thẳng này song song không nhỉ? 

04/ Cái này là độc nhất… Nhìn vào bức tranh này, mấy bác thấy gì? 


Advertisements

Mây thẻ

%d bloggers like this: