Blog of Ongamemini.Info

Tôi rất trân trọng:Đống bừa bãi mà tôi phải thu dọn sau mỗi buổi tiệc vì điều đó có nghĩa là tôi có rất nhiều bạn bè.Thuế thu nhập mà tôi phải trả vì điều đó có nghĩa là tôi không thất nghiệp.Quần áo mà tôi mặc hơi chật vì điều đó có nghĩa là tôi được ăn uống đầy đủ.Đám cỏ mà tôi phải cắt, những cửa sổ mà tôi phải lau, những quyển sách phải đóng lại vì điều đó có nghĩa là tôi có một mái nhà.Mọi lời than phiền về chính phủ mà tôi nghe được vì điều đó có nghĩa làchúng ta có quyền tự do ngôn luận.Hóa đơn điện lò sưởi khổng lồ mà tôiphải trả vì điều đó có nghĩa là tôi được ấm áp.Đống quần áo mà tôi phải giặt ủi vì điều đó có nghĩa là những người thân thuộc vẫn đang sống quanh tôi.Chuông đồng hồ réo vào sáng sớm vì điều đó có nghĩa là tôi vẫn sống.Xương cốt rã rời và đau đớn mà tôi phải chịu đựng khi cuối ngày vì điều đó có nghĩa là tôi đã làm việc rất hiệu quả.

Advertisements

Mây thẻ

%d bloggers like this: