Blog of Ongamemini.Info

Posts tagged ‘cộng 10đ tấn công’

Khí Phách Anh Hùng 128 Mod Full

Download KPAH 128 mod full: (NQSH 128 full)

Đây là phiên bản kpah 1.2.8 mod gồm mod speed max (cho s60, s40, PC đều sử dụng tốt), mod đánh xa, pk nhanh, cộng 10đ tấn công, Mod PC nữa .

Phiên bản này đã fix hết lỗi skill

Bạn có thể tải KPAH 128 bản gốc nhé

Photobucket

Download KPAH 128 mod full: (NQSH 128 full)

Advertisements

KPAH 128 Xoá map, Giảm dung lượng, Pk, hack đánh xa, reload

Đây là 3 phiên bản kpah 28 đã hack đánh xa, pk nhanh, fix lag, auto reload và giảm dung lượng cho s40
KPAH 128 Xoá map, Giảm dung lượng, Pk, hack đánh xa, reload

1.Phiên bản dành cho level 1 đến level 20, chỉ để lại các map: Làng Sơn Nam, Tiên du, Giao châu, Phù liệt, Hàm tử, Kỳ bố: KPAH128_level_1-20

2. Phiên bản này dành cho lever 20 đến hơn 30. Chỉ để lại những map như: Làng, Phù liệt để lên Thạch giang , Thạch giang, Đông sơn, Từ quan, Thành trấn danh, Trường giang: KPAH128_level_20-30

3. Phiên bản này chỉ dành cho lever cao đi ra Đảo quỷ đánh quái và chỉ để lại Bến tàu, Đảo quái, Làng:KPAH128_level_30_plus

Mây thẻ