Blog of Ongamemini.Info

Posts tagged ‘Cách làm: chạy firmware bằng phần mềm Phoenix 2010’

Hướng Dẫn , Cách làm: chạy firmware bằng phần mềm Phoenix 2010

..:Hướng Dẫn Chạy FW bằng Phoenix 2010:..

Hôm nay mình sẽ làm TUT hướng dẫn chi tiết anh em chạy phàn mềm cho máy nokia khi bị lỗi phần mềm , hoặc máy đã chết (Dead Phone)Các bạn cần có các công cụ sau:
Download phoenix để chạy :Phoenix 2010
Còn lại là FW,cái này chúng ta có thể dow ở bất cứ đâu hoặc là dow bằng:NaviFirm_v1.2
Các bạn download FW về sau đó coppy các file đó vào thư mục C:Program FilesNokiaPhoenixProductsRM-xx(RM-XX , XX là loại máy của bạn)Ví Dụ: Nokia 3110c là RM-237
Hướng Dẫn , Cách làm: chạy firmware bằng phần mềm Phoenix 2010

Bước 1 : Mở phoenix lên và cắm usb của điện thoại vào PC chọn như hình dưới:
Hướng Dẫn , Cách làm: chạy firmware bằng phần mềm Phoenix 2010

Chọn File > Open product và gõ đời máy của bạn như trong hình
Hướng Dẫn , Cách làm: chạy firmware bằng phần mềm Phoenix 2010

Chọn Flashing > Firmware Update sẽ được như hình bên dưới
Hướng Dẫn , Cách làm: chạy firmware bằng phần mềm Phoenix 2010

Tiếp đến là Click Refurbish và ngồi chờ
Hướng Dẫn , Cách làm: chạy firmware bằng phần mềm Phoenix 2010

khi thấy suốt hiện như hình bên dưới là đã thành công , rút cáp usb xong
Hướng Dẫn , Cách làm: chạy firmware bằng phần mềm Phoenix 2010

Dưới đây là video hướng dẫn cho N70 các máy khác cũng như thế:
Link xem PC
Link xem cho mobile

Mây thẻ