Blog of Ongamemini.Info

Posts tagged ‘ngũ đế 128 hack auto’

Tải Ngũ Đế 126 hack full

Phiên bản này bật auto bằng phím * nha. Đây 4 phiên bản Ngũ Đế 1.2.6 cho ae.

Phiên bản đầu tiên: fix lag 99%,đánh xa,tháo khăn nhanh,mod auto log bật bằng *, chơi đc trên PC .
Tải có Auto
Tải không có Auto

Phiên bản thứ 2: cũng có nhữ chức năng như trên nhưng đã mod speed .
Tải có Auto
Tải không có Auto

Phiên bản thứ 3 cũng có chức năng như trên nhưng mình giữ nguyên tốc độ chạy không mod speed, ko fix lag.
Tải có Auto
Tải không có Auto

Phiên bản thứ 4 mình đã thêm đánh liên hoàn không cần load skill
Tải có Auto
Tải không có Auto

Advertisements

Tải Ngũ Đế 128 auto, đánh xa, tháo khăn, chơi đc trên PC, Ngũ Đế 1.2.8

Download Ngu de 128:

Auto bằng phím *

Không Auto

Đây là phiên bản Ngũ Đế 1.2.8 mod

  • auto bật bằng phím *
  • giữ nguyên tốc độ không mod speed
  • không fix lag
  • đánh xa 200m
  • tháo khăn nhanh
  • tăng 5 điểm tấn công
  • chơi đc trên PC

Tải ngũ đế 128 mod auto full

Tải Ngũ Đế 128 auto, đánh xa, tháo khăn, chơi đc trên PC, Ngũ Đế 1.2.8

Download Ngu de 128:

Auto bằng phím *

Không Auto

Mây thẻ