Blog of Ongamemini.Info

Posts tagged ‘Thủ thuật hack avatar’

Thay Đổi Mức Giá vào Hội Ăn Xin Avatar

Các Bước vào Hội:
Bước 1: Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng với mọi người, Không chấp vặt vài câu nói của người khác như (Dog, Gà, Rẻ Rách, Cùi)
Phải luôn luôn tôn trọng Mọi Người (trong và ngoài Hội, Giàu và Nghèo)

Bước 2: Online thường xuyên ở (Khu 4 Cưới, thành phố Thần Thoại), đặc biệt phải có Đồng Phục Hội :
– Boy: Tóc Ăn Xin (tóc hạn sử dụng), Mũ len
– Girl: Tóc Ăn Xin (tóc hạn sử dụng), Mũ len
+ Những Thành Viên nào không có Tóc Ăn Xin (tóc hạn sử dụng) sẽ không được vào Hội
+ Và Những Thành Viên làm mất Tóc Ăn Xin (tóc hạn sử dụng) sẽ bị Kick khỏi Hội ngay lập tức

Bước 3: Nộp Quỹ Hội duy nhất 1 lần:
Có 3 cách nộp Quỹ
1, 500k Xu/1 Thành Viên
2, 100 Lượng/1 Thành Viên
3, 50 Lượng và 250k Xu/1 Thành Viên

Chú Ý: Thành Viên xin gia nhập Hội. Trong Tài khoản Chính phải có đủ tiền góp quỹ . Nếu chưa có tiền Góp Quỹ Ban Quản Lí sẽ không nhận đơn xin gia nhập

Nguồn: Teamobi

Hack Full Đất Game Avatar

Tải về mạng Viettel
Tải về mạng Mobifone
Tải về mạng Vinafone

Hãy sở hữu ngay 48 ô đất một cách nhanh chóng với bản Hack này khi mà mua đất hoàn toàn miễn phí và không mất 1 xu nào! Thử ngay thôi…

Hack Full Đất Game Avatar

Mây thẻ