Blog of Ongamemini.Info

Ốc sên con ngày nọ hỏi mẹ nó :”Mẹ ơi, sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vưa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được!”. “Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh”- Mẹ nói. “Chị sâu róm không có xương cũng bò chẳng nhan, tại sao chi ấy không cần đeo cái bình vừa nặng vừa cứng này?”. “Vì chị sâu róm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy”. “Nhưng em giun đất cũng không có xương cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được, tại sao em ấy không đeo cái bình vừa nặngvừa cứng đó?”. “Vì em giun đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy”. Ốc sên con bật khóc nói : ” Chúngta thật đáng thương, bầu trời khôngbảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta”. “Vì vậy mà chúng ta có cái bình!- Ốc sên mẹ an ủi con- Chúng ta không dựa vào bầu trời, cũng chẳng dựa vào đất, chúng ta phải dựa vào chính bản thân chúng ta”.

Advertisements

Mây thẻ

%d bloggers like this: